Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες  Διαδικασίες  [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι], που περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

a. Απογραφική Διαδικασία για  Νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) από 01.11.2022 έως 30.11.2022.

b. Νέες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022, [προαιρετικά από Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής) της Δήλωσης πριν την 01.12.2022].

c. Χρήση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας – Web API (REST)

d. Ergani Web API για εργοδότες – Τεκμηρίωση

e. Εκτέλεση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας

f. Δοκιμαστικό περιβάλλον-Παραγωγικό περιβάλλον

g. Συνοδευτικά αρχεία

h. Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Ατομικός μέσω SMS

i. Λίστα τύπων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

j. Χρήσιμες Ερωτήσεις –Απαντήσεις

Μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό εδώ