Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε απόφαση με την οποία διευκρινίζει, εκτός των άλλων, τη διαδικασία και τους όρους πληρωμής του τέλους χαρτοσήμου στις συναλλαγές.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ.