Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που καθορίζει τη διαδικασία και το χρόνο διαβίβασης δεδομένων στην Αρχή.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ