Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και  το περιεχόμενο  της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ