Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση που προσδιορίζει τον τύπο και το περιεχόμενου του εντύπου δήλωσης ΦΠΑ