Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1831 Β/2023 αναφέρεται στον τύπο και το  περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.