Λεπτομερής απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.