Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022 εδώ