Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τη φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα παρέχει η πρόσφατη απόφαση   του Διοικητή της ΑΑΔΕ