Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ που έληξε την 30.09.2020 παρατείνεται μέχρι και  την 07.10.2020, η δε προθεσμία καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει παρατείνεται έως και την 30.10.2020.

Η σχετική απόφαση της  ΑΑΔΕ βρίσκεται  εδώ