Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6801 Β/2023 αναφέρεται στην εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση Κωδικών TAXISnet