Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοισεύτηκε στο ΦΕΚ 166 Α/2023 αναφέρει ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών  σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»).