Προκειμένου να υπάρξει η ρητή κατάργηση της κράτησης υπέρ του ΕΜΠ,  η Ένωση  ζητά  από τον Υπουργό Οικονομικών την επίσπευση των διαδικασιών αποδοχής της υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότησης της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τίτλο «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών».