Από την αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που αφορούν έργα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση της πανδημίας και των φυσικών καταστραφών.

Οι Ομοσπονδίες ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ ενημέρωσαν για αποχή των μελών τους από τη συμμετοχή στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών για διαγωνισμούς, Επιτροπές και Συμβούλια από 23.11.2020 έως 11.12.2020