Η Δ/νση  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας  απαντά στην επιστολή της Ένωσης που  τονίζει την υποχρέωση  για την  αυστηρή τήρηση της  ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο θέμα της διαχείρισης των ΑΕΚΚ . Η επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ