“Οι έχουσες έννομο συμφέρον προσφυγής στην ΑΕΠΠ κατά της διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού «μικρές»  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις αδυνατούν να καταβάλλουν το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση του προαναφερόμενου ενδίκου μέσου.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η Ένωση απευθύνθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση”, αναφέρει εκτός των άλλων η Ένωση στην απάντηση που έστειλε στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος.

Η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βρίσκεται εδώ

Η  διαμαρτυρία προς το Δήμο Καμένων Βούρλων βρίσκεται εδώ