Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ σε αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ για εξεύρεση λύσης χώρων εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής.