Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Διευθυντής του πολιτικού Γραφείου του Υπουργού κ. Γεώργιος Ανδρεάδης ανταποκρίθηκε άμεσα στην παρέμβαση της Ένωσης για τις καθυστερήσεις ελέγχου ενταλμάτων εγκεκριμένων λογαριασμών