Η απάντηση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε εταιρεία μέλος της Ένωσης σχετικά με την αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων  στα μητρώα του