Ο Δ/ντης του ΤΕΙ Πειραιά κοινοποίησε  απάντηση στη διαμαρτυρία της Ένωσης γνωρίζοντας στην ΠΕΔΜΕΔΕ τις απόψεις και αποφάσεις του Ιδρύματος