Απάντηση της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στην κοινή επιστολη των Ε.Ο. με θέμα το αίτημα τρίμηνης παράτασης της ισχύος των παραπάνω άρθρων