ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
που απέστειλε η Αντιδήμαρχος Διοικητικής Αναδιάρθρωσης & Υποστήριξης – Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, κα Μαρία Βαρσαμιδάκη μετά από παρέμβαση της Ένωσης που 
σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης – ψηφίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ της 25.10.11, απέστειλε  επιστολή  ζητώντας   απο το Δήμο Ζωγράφου την ματαίωση διαγωνισμού έργου που χρηματοδοτείται ''εξ ιδίων πόρων'' ενώ έχει απλήρωτες οφειλές σε εργολήπτες δημοσίων έργων