Θεωρώντας υπερβολικούς τους όρους της διακήρυξης  τριών διαγωνισμών για παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού στις Φοιτητικές Εστίες Ξάνθης,  Κομοτηνής και Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ένωση ζητά την απαλοιφή τους και την επαναδημοράτηση .