Η διακήρυξη  του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο  Αγίου Κωνσταντίνου»  εμπεριέχει επιπλέον απαιτήσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Η Ένωση ζητά την απαλοιφή τους από το Δήμαρχο Καμένων Βούρλων