Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία για καταχρηστικούς όρους διακήρυξης διαγωνισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ζητά την απαλοιφή τους σύμφωνα με το Ν. 4412/2016