Οι διακηρύξεις των  διαγωνισμών  για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής των έργων με τίτλους  «Κατασκευή και συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων  διαφόρων οδών έτους 2021 ΔΕ Γέρακα» και «Κατασκευή και συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2021 ΔΕ Παλλήνης » περιέχουν επιπλέον όρους που μειώνουν τον ανταγωνισμό.

Η Ένωση ζητά την απαλοιφή τους