Ζητούν απο το Ε.Τ.Α.Α.  η ΠΕΔΜΕΔΕ και το Τμήμα Εταιρειών της με επιστολή τους