Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης,

Ανακοινώνει ότι:

Την Τετάρτη 23/12/2020 ξεκινά  ο Δ’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης και ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pedmede.gr. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την ηλεκτρονική τους αίτηση, θα πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αποστείλουν στην ΠΕΔΜΕΔΕ είτε ταχυδρομικά στη δ/νση: Ασκληπιού 23-10680 Αθήνα, είτε στο email της ΠΕΔΜΕΔΕ: info@pedmede.gr, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (του Δ΄κύκλου).

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή μόνο για θέσεις κατάρτισης στις κάτωθι Κατηγορίες Περιφερειών:

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
  • Κεντρική Μακεδονία,
  • Θεσσαλία,
  • Ήπειρος,
  • Δυτική Ελλάδα

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

  • Νότιο Αιγαίο

Οι θέσεις κατάρτισης για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας έχουν καλυφθεί από τον Α’ και Β’ κύκλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής αίτησης, παρακαλείσθε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση για το Δ’ κύκλο.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ