Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint τις 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις Βρυξέλλες το Erasmus+ Open Doors day. Βασικό σώμα της εκδήλωσης θα αποτελέσουν τρία πάνελ, στα οποία θα συμμετάσχουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και εργαζόμενοι του κατασκευαστικού και εκπαιδευτικού κλάδου.

Το πρώτο πάνελ θα είναι αφιερωμένο στους «Νέους στην Ευρώπη» και συγκεκριμένα στα «οράματα των νέων για την κοινωνία και την εργασία στις Κατασκευές».

Το δεύτερο πάνελ θα πραγματεύεται την «κινητικότητα για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό της ΕΕΚ» και ειδικότερα τη θεματική «Ευκαιρίες, βασικοί συμμετέχοντες και πρωτοβουλίες».

Και το τρίτο πάνελ, στο οποίο θα συμμετάσχει και το μέλος της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ  Δρ. Αντώνης Πανάς, θα αφορά τον «Ρόλο των γυναικών στον Κατασκευαστικό κλάδο και συγκεκριμένα τη «τρέχουσα κατάσταση, τελευταίες πρωτοβουλίες και οι δυνατότητες της ψηφιοποίησης»

Αυτή θα είναι και η τελευταία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Construction Blueprint, το οποίο κλείνει τον Μάρτιο, έπειτα από τέσσερα παραγωγικά και ωφέλιμα για τον Κατασκευαστικό κλάδο χρόνια.

Μπορείτε να βρείτε την ατζέντα εδώ.

Για να παρακολουθήσετε μέσω Ζoom το Erasmus+ Open Doors day σας καλούμε να εγγραφείτε εδώ.