Το Γραφείο Ατομικών Επιχειρήσεων εκφράζει τη δίκαιη διαμαρτυρία και αγανάκτηση των μελών μας για τον τρόπο που ως σήμερα λειτουργεί το σύστημα παροχής κεφαλαίων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

Μέλη μας που απευθύνθηκαν σε Τράπεζες, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Περιφέρεια, μας πληροφορούν ότι λόγω της απροθυμίας των περισσοτέρων Τραπεζών (πλην Αγροτικής και Εθνικής) να δεχθούν αιτήσεις των μελών μας, δημιουργούνται προβλήματα και ως προς τη δυνατότητα των μελών να περιληφθούν στο σύστημα.

Συγκεκριμένα, οι Τράπεζες και το ΤΕΜΠΜΕ υποστηρίζουν ότι με τον όρο λογιστικά κέρδη τριετίας εννοούνται μόνο ό,τι προκύπτει από έσοδα – έξοδα. Γνωρίζουμε όμως ότι οι μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη μας, έως πέρυσι τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας και φορολογούνταν με τεκμαρτό ποσό 10% επί του τζίρου τους (Ελπίζουμε βέβαια ότι ο νέος Υπουργός κ. Παπαθανασίου θα μας δεχθεί και θα συμφωνήσει με το τεκμαρτό και πάλι).

Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι όταν μία μικρομεσαία επιχείρηση φορολογείται με 10% έχει α) κέρδη  και β) ο τζίρος της είναι το δεκαπλάσιο του ποσού που φορολογείται.

Πλέον των ανωτέρω πρέπει να επισημάνουμε ότι, όταν μία εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει σε μία κοινοπραξία που φορολογείται αυτοτελώς, αυτή δηλώνει πάλι ένα εισόδημα ήδη φορολογηθέν, που όμως προήλθε από την εργοληπτική της δραστηριότητα για όσο διάστημα συμμετείχε στην κοινοπραξία η οποία μπορεί μεν να μην έχει εύρος τριετίας (μικρομεσαία έργα), αλλά είναι λογικό ότι ο τζίρος της πρέπει να κατανεμηθεί αναλόγως στα κοινοπρακτούντα μέλη και να συνυπολογιστεί στον τζίρο που προβλέπεται σαν δραστηριότητα εκάστης επιχείρησης.

Όλοι επίσης γνωρίζουμε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται, και δικαίως, η Ατμομηχανή της Οικονομίας. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, που ο κατασκευαστικός κλάδος ιδιωτικών έργων έχει «παγώσει», για πολλούς λόγους η μόνη λύση να κινηθεί ο κλάδος στο σύνολό του είναι τα μικρά Δημόσια Έργα υποδομής. Και λέμε μικρά, διότι τα μεγάλα είναι μη αμέσου αποδόσεως, απορροφούν μεγάλες πιστώσεις και απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους απ’ όσους θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε πολλά και μικρά έργα.

Ελπίζουμε στην παρέμβαση του κ. Υπουργού για να λυθεί το θέμα του λογιστικού προσδιορισμού με τον εύλογο τεκμαρτό προσδιορισμό αφ’ ενός και με συνυπολογισμό του τζίρου των κοινοπραξιών (που συστήνονται για ένα και μόνο συγκεκριμένο έργο) στον τζίρο των κοινοπρακτούντων μελών αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους.

Άλλωστε προς τι όλη αυτή η προσπάθεια για δανειοδότηση των μικρομεσαίων, αν σε αυτές δεν συμπεριληφθούν οι εκ των πλέον υγιών και ανταγωνιστικών, όπως είναι οι μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις ;

 

                                                              Xρήστος Κ. Παππάς

                                                      Γεν. Γραμματέας ΠΕΔΜΕΔΕ

                                         Επικεφαλής Γραφείου Ατομικών Επιχειρήσεων