Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης της 21.05.2020 με ομόφωνη απόφαση αναβλήθηκαν   η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές  που είχαν προκηρυχθεί για τις 27 και 28 Μαίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών (απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση συναθροίσεων κλπ.) που εξακολουθεί να διάγει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Κατά την ίδια συνεδρίαση ελήφθη απόφαση για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης-Εκλογές να πραγματοποιηθεί την 24η και 25η Ιουνίου 2020.

Θα ακολουθήσει η δημοσίευση της σχετικής  πρόσκλησης και νεώτερη ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης.