Παραθέτουμε την απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της ΑΣΔΕΝ  εδώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Εργοληπτικών Οργανώσεων έχουν οριστεί, ως μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου,  οι κ.κ. Κων/νος Κρατημένος, Ταμίας του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης και Γεώργιος Αβρααμίδης, μέλος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντιστοίχως.