Επιστολή της Ένωσης προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Εργασίας με την οποία :

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, εξαιτίας της πανδημίας,  η Ένωση ζητά την αναστολή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών,

Λόγων των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν τα εργοτάξια κατά τη λειτουργία τους, η Ένωση ζητά να περιλαμβάνουν ρητώς και τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις τα μέτρα που ανήγγειλε η κυβέρνηση περί αναστολής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.