Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών έτους 2022 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή τκ= 1,260, αναφέρει εκτός των άλλων η εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών