Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 5 Iουνίου  2021 και ώρα 06:00 το πρωί έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, δε θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει μέσω των υποδομών της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, και για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δε θα είναι διαθέσιμες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ, καθώς η αυθεντικοποίηση του χρήστη επιτυγχάνεται μόνο μέσω κωδικών TAXISnet.