Από  συγκερκιμένη υπηρεσία της ΑΑΔΕ υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 και 36/72 δόσεων (ν.4611/2019 και ν.4821/2021) που έχουν απωλεσθεί έως την 01 Φεβρουαρίου 2023, από οφειλέτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του 2022.

Η προθεσμία υποβολής  αίτησης   παρατείνεται  έως και  την 31/08/2023