Παρατείνεται ως και την 06.07.2020 η προθεσμία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.

Η καταληκτική προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων λήγει την 28.07.2020