Αθήνα, 01/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ και η Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης  σε έκτακτη χθεσινή κοινή συνεδρίασή τους, με την παρουσία και εκπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης,  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Χώρα μας αναμφίβολα διάγει τις κρισιμότερες ώρες της σύγχρονης ιστορίας της, έλαβαν την απόφαση να απευθύνουν την παρούσα πρόσκληση προς όλους τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συναισθανόμενη την σοβαρότητα των γεγονότων, με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της, είναι υποχρεωμένη να παρέμβει, επισημαίνοντας ρεαλιστικά τα δεδομένα, και να προασπίσει  τα επαγγελματικά συμφέροντα του κλάδου.

Συνάδελφοι, όπως αναμφίβολα γνωρίζετε τα τελευταία πέντε χρόνια ο κλάδος μας βίωσε τον αφανισμό, λόγω συνθηκών και παθογενειών που αντιμετωπίστηκαν αποσπασματικά και χωρίς σθεναρή πολιτική βούληση.

Μοναδικό αντίβαρο της κατάστασης αυτής αποτέλεσε η εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ, τα οποία λόγω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είχαν εξασφαλισμένη  την πληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών, καθώς, ΕΣΠΑ σημαίνει Ευρώπη, σημαίνει παραμονή στο ευρώ.

Όλοι μας γνωρίζουμε τι σημαίνουν για την άσκηση του επαγγέλματός μας οι κλειστές Τράπεζες, με χαριστική βολή το “capital control”.

Όλοι μας βρισκόμαστε στο χείλος της καταστροφής με το σύνολο των έργων μας να έχει περιέλθει αναγκαστικά σε κατάσταση διακοπής εργασιών.

Όλοι μας βρισκόμαστε απέναντι στο σκληρό δίλημμα αν θα διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας και το προσωπικό που απασχολούμε ή θα βρεθούμε πραγματικά χωρίς αντικείμενο εργασίας.

Είναι λοιπόν παραπάνω από σαφές πως το επαγγελματικό μας συμφέρον, ανεξάρτητα των σεβαστών πολιτικών πεποιθήσεων του  καθενός μας, είναι

ΝΑΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΝΑΙ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που μας εξασφαλίζει αντικείμενο εργασίας

ΝΑΙ στο ευρώ, γιατί ανήκουμε στην καρδιά της Ευρώπης ως Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

ΝΑΙ την Κυριακή γιατί τότε θα κριθεί οριστικά εάν θα υπάρχουμε ως κλάδος ή εάν θα εξαφανιστούμε κυριολεκτικά.

ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, ανεξαρτήτως πώς τίθενται τα ερωτήματα, εφόσον οι αποδέκτες του μηνύματος έχουν ερμηνεύσει αποκλειστικά ότι το ΝΑΙ είναι η μόνη προϋπόθεση παραμονής στο ευρώ.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να σταθούμε αλληλέγγυοι και χωρίς διχασμό και δισταγμό να ψηφίσουμε 

ΝΑΙ

για την επιβίωσή μας, για τις οικογένειές μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για την Πατρίδα.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ