Εν όψει της συγκρότησης Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών με αντικείμενο την συλλογή ερωτημάτων, τη μελέτη και επεξεργασία απαντήσεων και την υποβολή σχεδίων εγκυκλίων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου:

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης όπως αποστείλουν έως και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 ερωτήματα στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου, αφού τα επεξεργαστεί η Νομική Υπηρεσία, τα διαβιβάσουμε στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας.