Τη ρύθμιση λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Αττικής κατά τη θερινή περίοδο ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ.  Ιωάννης Γαμβρίλης.

Η Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ αποφάσισε, τα Γραφεία ΕΤΑΑ/Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ Αγίας Παρασκευής, Πειραιά, και Περιστερίου να παραμέινουν κλειστά απο 3/8/2009 έως 21/8/2009.

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα, το παραπάνω διάστημα να γίνεται απο την Κεντρική Υπηρεσία: Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα.