Ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι οι διατάξεις που προβλέπουν τις δύο δυνατότητες που δίνονται σε όσους ασφαλισμένους  δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη, ήτοι
1. να αναγνωρίσουν υπολειπόμενο χρόνο και
2. να συμπληρώσουν χρόνο με προαιρετική ασφάλιση

εφαρμόζονται και στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ