Δεδομένα για το πώς διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίευσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Ειδικότερα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 156,7 μονάδες, από 172,7 μονάδες τον Ιανουάριο, σε επίπεδο ήπια χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (158,2 μονάδες).Η έντονη αυτή μεταβολή, εξηγεί το Ίδρυμα, ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης των προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές. Τα δημόσια έργα, από την άλλη, ενισχύθηκαν ήπια.Πάντως, οι θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων στράφηκαν σε αρνητικές, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν σημαντικά.Πιο αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στις -5 από +9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, με το 19% (από 31%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο.Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις +26 (από +35) μονάδες, με το 31% (από 38%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 5% να εκτιμά μείωσή τους. Ακόμη, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών υποχώρησαν στις +19 (από +38) μονάδες, ενώ στο πεδίο των τιμών, οι πληθωριστικές προσδοκίες εξασθένησαν (+30 από +44 μονάδες). Τέλος, το 13% των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία και οι περισσότερες επιχειρήσεις (46%) επισημαίνουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους.Τέλος, η αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον φαίνεται να υποχωρεί ελαφρά, καθώς το 66,9% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, έναντι 68,1% τον Ιανουάριο.

Ιδιωτικές κατασκευές

Αναφορικά με τον δείκτη
επιχειρηματικών προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές, εμφάνισε έντονη εξασθένιση και διαμορφώθηκε στις 144,4 μονάδες (από 180,8), επίπεδο ήπια υψηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (139,8 μονάδες).Οι ήπια αισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών εξασθένισαν έντονα (+1 από +26 μονάδες), ενώ υποχώρησαν σημαντικά οι προσδοκίες για την απασχόληση (+18 από +49 μονάδες).Επιπλέον, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα πτωτικά και διαμορφώθηκαν στις +22 (από +52 μονάδες), ενώ ως προς τις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις υποχώρησαν έντονα (+34 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +62 τον Ιανουάριο).Τέλος, μόλις το 5% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει προσκόμματα στη λειτουργία του. Αντιθέτως, το 59% των επιχειρήσεων αναφέρουν την έλλειψηεργατικού δυναμικού, το 11% τη χαμηλή ζήτηση και το 4% την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, με τομόλις 1% να αναφέρει άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως βασικά εμπόδια λειτουργίας τους.

Δημόσιες κατασκευές


Στον αντίποδα, βελτίωση, έστω
και μικρή, έναντι του Ιανουαρίου παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίων έργων και διαμορφώθηκε στις 163,7 (από 158,8 τον Ιανουάριο) μονάδες, ήπια χαμηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (171,9).Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -6 μονάδων τον Ιανουάριο εντάθηκε ήπια και διαμορφώθηκε στις -10 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε στις +33 (από +22) μονάδες.Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου (63%) αναμένουν τις ίδιες θέσεις απασχόλησης, ενώ μόλις το 2% προβλέπει μείωσή τους.Εξάλλου, εξασθένιση στις +16 (από +25) μονάδες παρουσίασε ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών, ενώ παράλληλα το ισοζύγιο των τιμών διατηρήθηκε αμετάβλητο στις +27 μονάδες.Τέλος, το 19% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 35% να αναφέρει την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το 15% την έλλειψη χρηματοδότησης και το 10% άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους.

Αναδημοσίευση άρθρου του build