Η ΠΕΔΜΕΔΕ  ζητά αναβολή του Διαγωνισμού για το έργο ''Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 108 Δήμου Ζεφυρίου''  και κατάργηση των καταχρηστικών όρων της διακήρυξης  με επιστολή της προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.