Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό και για το λόγο αυτό το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου ζητά από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη την άμεση εξόφληση των δεδικασμένων κονδυλίων