Άμεσες παρεμβάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας προς τον Δήμο Πάργας και τον Δήμο Σουλίου, που αφορούν στη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών, μετά από Διαμαρτυρίες του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου.