Ενώ, με την έλευση του νέου έτους οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ των ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των Τεχνικών Εταιρειών θα έχουν λήξει, οι διαγωνισμοί  δεν έχουν ανασταλεί, το Υπουργείο  δεν φρόντισε να μην βρεθεί ο Κλάδος στο αδιέξοδο αυτό.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά από τον Υπουργό Υποδομών  άμεση λύση με αναδρομική ισχύ