Πέντε επιστολές έχει αποστείλει μέχρι σήμερα η Ένωση προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΣΗΥ ζητώντας απάντηση στο ερώτημα, αν η κράτηση που επιβλήθηκε στους λογαρισμούς πληρωμής Δημοσίων Έργων υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ είναι νόμιμη ή όχι.

Η τελευταία επιστολή βρίσκεται εδώ