Ενημέρωση σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής  ζητά  το Υπουργείο Εσωτερικών

Η πρώτη σχετική επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ και η δεύτερη εδώ