Επειδή η Ένωση είναι  αποδέκτης καταγγελιών μελών της   για σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών έργων της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ζητά  από τον Περιφερειάρχη  το αυτονόητο. Την άμεση εξόφληση των οφειλομένων και την ομαλοποίηση εν γένει των πληρωμών των Εργοληπτών δημοσίων έργων.