Μέλη της Ένωσης,  αιτούμενοι τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων κ.α, λαμβάνουν από το σύστημα «Ενημερωτικό Σημείωμα» στο οποίο επί λέξει αναφέρεται ότι: «Με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία δεν είναι δυνατή η έκδοση από το σύστημα Αποδεικτικού Ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις…….»

«Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο  Υποκατάστημα Μισθωτών e-ΕΦΚΑ».

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ  ζητά την άμεση αντιμετώπιση του θέματος, το οποίο, αιφνιδιαστικά,  αναστέλλει  τη δραστηριότητα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων χωρίς καμία απολύτως υπαιτιότητά τους